Prosjektering

Sikkert Bygg AS tilbyr brannprosjektering og dokumenterer kostnadseffektive løsninger både for nybygg og eksisterende bygg innenfor følgende godkjenningsområder:

Bygninger og installasjoner:


 • Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3.
 • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3.
 • Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3.


Anlegg, kontruksjoner og installasjoner:


 • Ansvarlig prosjekterende for anlegg, kontruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 3.
 • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av anlegg, kontruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 3.
 • Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, kontruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 3.
 • Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3.
 • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3.
 • Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3.
 • Ansvarlig prosjekterende for anlegg, kontruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 3.
 • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av anlegg, kontruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 3.
 • Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, kontruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 3.