Samarbeidspartnere

Dakdesign AS


Consept Facility Management utvikler webbasert programvare for forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommen.
Brannmodulen ivaretar gårdeiers og leietakers lovpålagte plikt til dokumentasjon av brannsikkerheten.


Siv.ing. Jan Øystein Eriksen foretar brannprosjektering for nybygg og eksisterende bygg. De organiserer og utfører teknisk due dilligence ved eierskifte av næringseiendommer.
Dette foretaket har sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3 etter Plan- og bygningsloven § 98 A.


Brannverntjenesten utfører kontroll og service på manuelt slokkeutstyr og kontroll av gassinstallasjon. De utfører også kurs i varmearbeider og resertifisering av dette.


Jockel Norge AS er leverandør av brannvernamteriell. De har en rekke forskjellige produkter innen forebyggende brannvern og er spesialist innenfor dette området.