Brannvernopplæring / kurs

Sikkert Bygg AS tilbyr brannvernopplæring/kurs til den enkelte bedrift/næring.

Vårt hovedmål er å gi brukerne av bygget tilstrekkelig kunnskap og motivasjon om forebyggende brannvern.
Vi skreddersyr brannvernopplæringen/kurs etter behov og risiko i den enkelte virksomhet.
Dette er krav som stilles i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT).