Internkontroll

Sikkert Bygg AS mener at det å innføre og utøve internkontroll er en god investering for deg og din bedrift og ikke minst for hver enkelt ansatt.

Hensikten med dette er at tryggheten og sikkerheten skal være så god som overhode mulig.

Det er ett lovpålagt myndighetskrav, Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheter (Internkontrollforskriften) om at det skal innføres og utøves internkontroll.

Vi:


  • Utfører internkontrollrunder med avviksbehandling jevnlig slik at myndighetskravet blir opprettholdt.
  • Hjelper deg med å planlegge, organisere og vedlikeholde internkontrollsystemet i din bedrift.
  • Dokumenterer internkontrollsystemet enten i papirform eller webbasert.
  • Utfører internkontrollrunder med avviksbehandling jevnlig slik at myndighetskravet blir opprettholdt.
  • Hjelper deg med å planlegge, organisere og vedlikeholde internkontrollsystemet i din bedrift.
  • Dokumenterer internkontrollsystemet enten i papirform eller webbasert.