Brannvernledelse

Sikkert Bygg AS bistår med å ivareta brannvernlederens funksjon og oppgaver i din bedrift.

For å oppfylle de plikter som følger Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT):


  • Ivaretar vi brannsikkerhetsarbeidet.
  • Koordinerer og tilrettelegger praktiske og økonomiske tiltak for å imøtekomme organisatoriske og tekniske krav etter forskriften.
  • Kunne kommunisere med brannvesenets tilsynspersonell.
  • Ivaretar vi brannsikkerhetsarbeidet.
  • Koordinerer og tilrettelegger praktiske og økonomiske tiltak for å imøtekomme organisatoriske og tekniske krav etter forskriften.
  • Kunne kommunisere med brannvesenets tilsynspersonell.