Brannøvelser

Hensikten med brannøvelser er å få trent/bli forberedt på hvordan man skal forholde seg ved en eventuell brannsituasjon.

Det er derfor av vesentlig betydning at øvelser gjennomføres slik at de får et mest mulig realistisk preg.

Sikkert Bygg AS skreddersyr og utfører øvelser som er tilpasset den enkelte næring/bedrift.