Sikkert Bygg AS
Brann- og sikkerhetsrådgivning

Sikkert Bygg AS er et rådgivningsfirma innenfor forebyggende brannvern og sikkerhet.

Vi mener at målrettet satsing på det forebyggende arbeid skaper god sikkerhet og trygghet, og med dette blir person- og verdisikkerheten ivaretatt. Vi tilbyr tjenester innenfor eksisterende bygg og nybygg.

Tjenester vi tilbyr:
  • Brannvernledelse
  • Internkontroll
  • Branndokumentasjon
  • Brannøvelser
  • Brannvernopplæring/kurs
  • Sikkerhetsrådgivning
  • Prosjektering
  • Drift og vedlikehold