Branndokumentasjon

Branndokumentasjon er en systematisering av alle branntekniske forhold på bygget.

Dette skal bl.a. inneholde:


 • Generelle opplysninger om bygget.
 • Branntekniske tegninger.
 • Oversikt over tekniske brannverntiltak.
 • Organisering av det interne brannvernarbeidet.
 • Øvelser/brannvernopplæring.
 • Internkontroll.
 • Eksternkontroll.
 • Byggesaksdokumenter.

Sikkert Bygg AS tilbyr branndokumentasjon enten i papirform eller webbasert.
Vi legger stor vekt på tilrettelegging slik at brannvernarbeidet kan følges opp på en best mulig og effektiv måte.

 • Generelle opplysninger om bygget.
 • Branntekniske tegninger.
 • Oversikt over tekniske brannverntiltak.
 • Organisering av det interne brannvernarbeidet.
 • Øvelser/brannvernopplæring.
 • Internkontroll.
 • Eksternkontroll.
 • Byggesaksdokumenter.

Branndokumentasjon er en systematisering av alle branntekniske forhold på bygget.

Dette skal bl.a. inneholde:


 • Generelle opplysninger om bygget.
 • Branntekniske tegninger.
 • Oversikt over tekniske brannverntiltak.
 • Organisering av det interne brannvernarbeidet.
 • Øvelser/brannvernopplæring.
 • Internkontroll.
 • Eksternkontroll.
 • Byggesaksdokumenter.

Sikkert Bygg tilbyr branndokumentasjon enten i papirform eller webbasert.
Vi legger stor vekt på tilrettelegging slik at brannvernarbeidet kan følges opp på en best mulig og effektiv måte.

 • Generelle opplysninger om bygget.
 • Branntekniske tegninger.
 • Oversikt over tekniske brannverntiltak.
 • Organisering av det interne brannvernarbeidet.
 • Øvelser/brannvernopplæring.
 • Internkontroll.
 • Eksternkontroll.
 • Byggesaksdokumenter.