Sikkert Bygg AS
Brann- og sikkerhetsrådgivning

Sikkert Bygg AS er et rådgivningsfirma innenfor forebyggende brannvern og sikkerhet.Vi mener at målrettet satsing på det forebyggende arbeid skaper god sikkerhet og trygghet, og med dette blir person- og verdisikkerheten ivaretatt. Vi tilbyr tjenester innenfor eksisterende bygg og nybygg.

Tjenester vi tilbyr:

 • Brannvernledelse
 • Internkontroll
 • Branndokumentasjon
 • Brannøvelser
 • Brannvernopplæring/kurs
 • Sikkerhetsrådgivning
 • Prosjektering
 • Drift og vedlikehold
 • Brannvernledelse
 • Internkontroll
 • Branndokumentasjon
 • Brannøvelser
 • Brannvernopplæring/kurs
 • Sikkerhetsrådgivning
 • Prosjektering
 • Drift og vedlikehold