Prosjektering

 Sikkert Bygg AS tilbyr brannprosjektering og dokumenterer kostnadseffektive løsninger både for nybygg og eksisterende bygg innenfor følgende godkjenningsområder:

Bygninger og installasjoner:
  • Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3.
  • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3.
  • Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3.

Anlegg, kontruksjoner og installasjoner:
  • Ansvarlig prosjekterende for anlegg, kontruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 3.
  • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av anlegg, kontruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 3.
  • Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, kontruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 3.