Branndokumentasjon

 Branndokumentasjon er en systematisering av alle branntekniske forhold på bygget.

Dette skal bl.a. inneholde:
 • Generelle opplysninger om bygget.
 • Branntekniske tegninger.
 • Oversikt over tekniske brannverntiltak.
 • Organisering av det interne brannvernarbeidet.
 • Øvelser/brannvernopplæring.
 • Internkontroll.
 • Eksternkontroll.
 • Byggesaksdokumenter.
Sikkert Bygg AS tilbyr branndokumentasjon enten i papirform eller webbasert.
Vi legger stor vekt på tilrettelegging slik at brannvernarbeidet kan følges opp på en best mulig og effektiv måte.
Branndokumentasjon er en systematisering av alle branntekniske forhold på bygget.

Dette skal bl.a. inneholde:
 • Generelle opplysninger om bygget.
 • Branntekniske tegninger.
 • Oversikt over tekniske brannverntiltak.
 • Organisering av det interne brannvernarbeidet.
 • Øvelser/brannvernopplæring.
 • Internkontroll.
 • Eksternkontroll.
 • Byggesaksdokumenter.
Sikkert Bygg tilbyr branndokumentasjon enten i papirform eller webbasert.
Vi legger stor vekt på tilrettelegging slik at brannvernarbeidet kan følges opp på en best mulig og effektiv måte.